Základní informace o České republice

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát střední Evropy. Je to vnitrozemský stát tvořený částmi historických českých zemí, které byly po dlouhá období svého dějinného vývoje součástí zemí Koruny české. Sousedí na západě s Německem (délka hranice 810 km), na severu s Polskem (762 km), na východě se Slovenskem (252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km).

Historie v řádku

 • První doložený státní útvar pochází ze 6 století
 • Přelom 11 a 12 století Přemysl Oráč a zakladatel rodu Přemyslovců (Český stát)

 • 1348 země Koruny české (Karel IV.)

 • 1526 začleňování do Hasburské říše

 • 1749 České království, Moravské markrabství a Vévodství Horní a Dolní Slezsko

 • 1804 součástí Rakouska

 • 1867 součástí Rakouska-Uherska

 • 1918 nezávislost a vytvoření Československého státu

 • 1939 Protektorát Čechy a Morava - okupace nacisty

 • 1948 okupace komunisty

 • (1950 vznik Českolovenské socialistické republiky)

 • 1968 okupace Ruskem (Sovětský svaz)

 • 1989 Sametová revoluce (vznik demokracie)

 • 1992 vznik samostatné České republiky   

Zajímavosti

 • Nejsme Slované, ale mix Evropy ("voříšci") dle historie a hlavně dle DNA provedených v ČR: třetina nás je keltsko - germánská, třetina nás je slovanská a další třetina nás je mix středomořská, skandinávská, židovská a další haploskupiny. (Zdroj. Mgr. Bc. Martin Kotačka - historik, genealog, skaut, wikipedista).
 • Praha byla jedním z největším městem světa - za vlády Karla IV., který z Prahy učinil hlavní město Svaté říše římské. Roku 1348 bylo v Praze přes 40.000 obyvatel (více než např. Londýn).

 • Temná historie ČR - odkaz na stránky o temné historii viz. www.hrde-cesko.cz/temna-historie-cr/

Státní znaky a vlajka

Současné Česko

 • Rozloha - 78 866 km2 (rozlohou 113 na světě)
 • Počet obyvatel - 10 553 843 (počtem obyv. 84 na světě)

 • Hustota zalidnění - 133 ob. km2(hustota zalidnění 87 na světě)

 • HDP na obyvatele 32 622 USD (36 na světě z 206 států)

 • HDI index lidské zdroje - 0,870 (28 na světě z 206 států)

 • Hlavní město ČR - Praha (počet obyvatel 1 267 449)

 • Úřední jazyk - čeština

 • Nejvyšší bod - hora Sněžka 1603 m. n. m.

Uspořádání ČR - kraje

 • Administrativně se Česká republika dělí na osm územních a zároveň na 14 samosprávných krajů. Hlavním městem je Praha, která je rovněž i jedním z krajů.
 • Hlavní město ČR - Praha (počet obyvatel 1 267 449)

Hymna

Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj.

Přehrát na hymnu - najdete na: www.mujstat.cz/statni_hymna_cr.aspx    

Významné dny

 • 1. leden - vznik České republiky
 • Velký pátek - připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži

 • Velikonoční pondělí - následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně

 • 1. květen - svátek práce

 • 8. květen - konec druhé světové války

 • 5. červenec - příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu roku 863

 • 6. červenec - upálení kněze a reformátora mistra Jana Husa

 • 28. září - zavraždění knížete Svatého Václava roku 935

 • 17. listopad - den boje za svobodu a demokracii. Připomínka studentských demonstrací a následného uzavření českých vysokých škol německými okupanty v roce 1939. Odstartování Sametová revoluce studentskou demonstrací roku 1989.

 • 24. prosinec - Štědrý den

 • 25. prosinec - oslava narození Ježíše Krista

 • 26. prosinec - připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána

Budoucnost (lidí) v ČR

 • Nastuduj si nejdříve historii své rodiny, následně historii ČR a poté historii světa.
 • To záleží na každém z nás - pokud chceš něco změnit...začni nejdříve u sebe.
 • Nenadávej na vše a na všechny v hospodě a u internetu...začni u sebe.
 • Pokud už jsi u sebe začal a už jsi u sebe vše uděl...začni dělat něco pro ostatní.
Copyright ©  2012 - 2023
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!